CAN be 「加油」+「撐」胸針 (自由定價, 請在FB inbox)

$ 999.90

Category:

Description

☂️一起撐 👍🏻香港人加油☂️
六合彩仲未中晒五個字, 香港人仍要繼續撐、繼續加油💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
同「香港人」胸針一樣,都是自。由。定。價。
我們只想用設計令大家更有愛和力量❤️
所以扣除成本,我們會將餘下的的金錢(想知更多請私訊) 用來支持繼續發夢。 如果不相信或不認同,就請直接捐去612。各有各好,兄弟爬山💪🏻各自努力💪🏻

 

#撐加油要一齊買
#自由定價
#另加4蚊運費
#數量不限盡做喇
#HKER
#香港人
#希望給大家苦中一點甜
#加油
#香港人加油

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CAN be 「加油」+「撐」胸針 (自由定價, 請在FB inbox)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *